Sofia Klüft

Advokat

0733-30 27 06

Verksamhetsområden

Ekonomisk Familjerätt, Brottmål samt Socialrättsliga processer såsom LVU, LPT m m.