Sofia Klüft

Biträdande jurist

0733-30 27 06

Verksamhetsområden

Ekonomisk Familjerätt, Brottmål (målsägandebiträde och ställföreträdare), samt Socialrättsliga processer såsom LVU, LPT m m.