Michael Pålsson

Advokat och delägare

0709-46 74 78

Verksamhetsområden

Kommersiella tvister, avtal, arbetsrätt och företagshemligheter

Styrelseuppdrag

- EHS Analytics AB, Sharespine AB (ordförande)

- Styrelseledamot i Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen (2024-)