Michael Pålsson

Advokat och delägare

0709-46 74 78

Verksamhetsområden

Kommersiella tvister, avtal, arbetsrätt och företagshemligheter

Styrelseuppdrag

EHS Analytics AB, Sharespine AB (ordförande)