Hanna Magnusson

Advokat och delägare

0709-83 07 09

Verksamhetsområden

Ekonomisk familjerätt, civila tvister företrädesvis arvs- och testamentstvister, vårdnadsmål och brottmål (målsägandeuppdrag).