Git Juhlin

Advokat och delägare

0708-41 74 53

Verksamhetsområden

Ekonomisk familjerätt, civila tvister företrädesvis arvs- och testamentstvister, medling