Familjerätt

De allra flesta av oss kommer någon gång i kontakt med juridiken som rör familjen. Juhlin & Partners har lång erfarenhet av den familjerättsliga juridiken.

Vi åtar oss förordnanden från domstol såsom boutredningsman och bodelningsförrättare.

Inom familjerätt arbetar vi huvudsakligen med:

  • Arv (Bouppteckningar och boutredningar)
  • Testamenten och gåvor
  • Äktenskapsförord och samboavtal
  • Bodelningar
  • Vårdnad- boende och umgängestvister
  • Underhållsbidrag

Vi hjälper till med upprättande av de handlingar som krävs för att i möjligaste mån förhindra tvister.

Skulle tvist uppstå finns vi där för att hjälpa dig att lösa tvisten alternativt företräda dig vid domstolsförhandlingar.