Brottmål

Att vara misstänkt eller utsatt för brott är en upplevelse ingen vill vara med om. För den som blir misstänkt för ett brott är det därför i varje skede, från första förhöret, viktigt att veta att det finns en kunnig advokat som med outsinligt engagemang ser till att du får en rättvis rättegång och att även det som talar för den misstänkte lyfts fram.

För den som blir utsatt för brott är det lika viktigt att veta att man som stöd för att tillvarata ens rättigheter, har en advokat med kunskap, empati och intresse.

Försvarsadvokat

Om du blir misstänkt för ett brott har du i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare. Du har också rätt att välja vilken advokat du vill ha som din försvarare. Utnyttja denna rätt!

Den offentlige försvararen betalas i första hand av staten. Även om du inte skulle ha rätt till en offentlig försvarare har du alltid rätt att på egen bekostnad anlita en privat försvarare.

Se till att du har en försvarsadvokat vid din sida redan vid det första polisförhöret om du vill vara säker på en rättvis rättegång.

Advokatfirman Juhlin & Partners har en gedigen erfarenhet av brottmål. Som klient hos oss kan du vara säker på att advokatens arbete alltid präglas av att på bästa sätt tillvarata klientens intresse, både under förundersökningen och under efterföljande rättegång.

Målsägandebiträde

Om du utsatts för brott har du i regel rätt till ett målsägandebiträde. Du har rätt att själv välja den advokat som ska företräda dig och hjälpa dig igenom processen. Målsägandebiträdet företräder offret under förundersökningen samt inför och under rättgången. Vi på Advokatfirman Juhlin & Partners har stor erfarenhet av att biträda brottsoffer. Som klient hos oss erhåller du den trygghet och det stöd du behöver.