Affärsjuridik

Juhlin & Partners har under många år arbetat med företag i en mängd olika branscher i Sverige och utomlands. Vår framgångsfaktor är bland annat att vi kan förena våra juridiska kunskaper med intresse och förståelse för våra klienters affärer. Vi använder vårt passionerade intresse för juridik och rättvisa till att hjälpa våra klienter i deras verksamheter.

Vi försöker i första hans att förebygga rättsliga tvister genom tidig rådgivning om bland annat balanserade och bra avtal. Men om det ändå uppstår en dispyt som riskerar eller leder till domstol eller skiljenämnd, hjälper vi dig att med rätt processteam få bästa möjliga utfall.

Inom affärsjuridiken arbetar vi med huvudsakligen följande områden:

  • Arbetsrätt såsom anställningsavtal, MBL-förhandlingar, uppsägningar m.m.
  • Avtalsrätt, till exempel förhandlingar och framtagande av olika typer av avtal såsom avtal om försäljning och köp av aktier, konsult- och produktionsavtal.
  • Bolagsrätt exempelvis bolagsstämmor, styrelseansvar, särskild granskning med mera.
  • Entreprenadrätt såsom entreprenadkontrakt.
  • Fastighetsrätt som till exempel köp och försäljning av fastigheter och fastighetsbolag.
  • Företagshemligheter, såväl förebyggande åtgärder som rättsprocesser när dina företagshemligheter angripits.
  • Kommersiella tvister.

Vi har erfarenheter inom en mängd olika branscher bl.a. i byggnads-, fastighets-,  it-, fordons-, ingenjör-, konsult-, läkemedel-, medicinteknik-, produktion-, tryckeri- och verkstadsindustribranschen m.m.